Archive for tag: פמינזם

אלכס מרגולין , בת 25, מנע"ס שיווק, שנה ג'. כך נפגשנו: את ההמלצה לראיין את אלכס קבלתי משחר, חבר שלה, שראיינתי ממש בהתחלה. "דברי איתה, בטוח יהיה לכן מעניין" התחלנו עם הדברים הידועים, על הלימודים שתכף מסתיימים ואז מה? או, שאלה טובה. שנה ג' זה אומר שעוד רגע את יוצאת מהחממה של המכללה.. אני קצת בהכחשה.. כי להודות שזה סוף הלימודים, זה אומר להתחיל למצוא את עצמך באמת ויש לך כיוון? יש, אבל הוא מאד רחב. יש 2 דברים שאני יודעת ...

לקרוא את הפוסט »